Salaojitus

Liiallinen kosteus on pahaksi sekä rakenteille että kasveille. Märässä maassa juuristot kärsivät hapenpuutteesta ja kasvit talvehtivat huonosti. Salaojat keräävät maahan imeytyvän veden imuojiin, joista ne johdetaan kokoojaojiin ja niiden kautta salaojakaivoihin tai purkupaikkaan, esim. avo-ojan...