Kalkitus

Miksi kalkitaan? Useimmat puutarhakasvit viihtyvät kasvualustassa, jonka pH on 5–7. Kasvualustan liukoiset suolat ovat tällöin kasveille sopivimmat. Maan pH:ta pyritään nostamaan kalkitsemalla, koska Suomen maaperä on tavallisesti puutarhakasveille liian hapanta eli pH on alle 5. Kovin happamassa...